Czytaj: NSA odracza odwołania kandydatów do SN, bo czeka odpowiedź TSUE>>

Uchwałę taką Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego podjęło w poniedziałek 26 listopada br. - Jakikolwiek udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziego, byłoby legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Podobną uchwałę podjęło 22 listopada Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej. Według jej autorów, organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, jako organ wadliwie obsadzony, nie posiada zdolności do wykonywania obowiązków powierzonych na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw ustrojowych, w tym wypowiadania się w procedurze powoływania sędziów sądów powszechnych. 

Czytaj: Gdańska apelacja nie będzie opiniować kandydatów na sędziów >>