Jak podkreśla Konrad Schampera, Partner Zarządzający w SDZLEGAL SCHINDHELM, - wzmocnienie zespołu kancelarii o dwóch doświadczonych prawników z zakresu prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, inżynierii i projektów infrastrukturalnych jest skutkiem decyzji wspólników, związanej z budową silnej praktyki prawa budowlanego oraz rozbudową warszawskiego oddziału Kancelarii.

Nie bez znaczenia - jak wskazuje - jest także ogólny rozwój kancelarii, która stawia na doświadczonych i kompetentnych prawników, mogących sprostać  wymaganiom dynamicznego rynku. Poszerzenie zespołu to również wynik innowacyjnych pomysłów i rozwiązań wprowadzanych przez SDZLEGAL SCHINDHELM w zakresie Employer Brandingu.

Czytaj: COVID-19 uderza w rynek prawniczy, kancelarie walczą o przetrwanie>>

Specjaliści od inwestycji strukturalnych

Witold Sławiński jest adwokatem specjalizującym się w inwestycjach infrastrukturalnych i kontraktach związanych z takimi inwestycjami. Świadczy pomoc prawną w procesach inwestycyjnych i kontraktach budowlanych dla firm sektora budowlanego, w szczególności dla podmiotów z branży automatyki budynkowej. Zajmuje się również reprezentowaniem klientów w sprawach spornych i doradztwem w zakresie umów handlowych, w szczególności umów o roboty budowlane. 

Wspiera wykonawców i zamawiających w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje klientów przed KIO. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych dotyczących zamówień publicznych związanych z budową dróg i autostrad. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz prawa cywilnego. Ukończył podyplomowe studia LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego i porównawczego w Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology.

 


I zamówień publicznych oraz prawie budowlanym

Adwokat Adriana Gostępska specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym oraz obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i negocjowania umów handlowych, głównie umów o roboty budowlane, opiniowania umów oraz rejestrowania spółek. 

Czytaj: Epidemia przyspiesza informatyzację usług prawnych>>

Wspiera wykonawców w zawieraniu umów w trybie prawa zamówień publicznych oraz zamawiających w wyborze wykonawcy. Doradza w negocjacjach w przedmiocie zmiany umowy oraz innych pertraktacjach biznesowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych przez KIO. Jest aktywnym członkiem samorządu zawodowego adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie oraz autorką publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa cywilnego.