Serwis internetowy pod nazwą "StarBroker" stanowi innowacyjną platformę handlowo-komunikacyjną, w ramach której współpracujące ze spółką podmioty mają możliwość zawierania transakcji z obszaru pośrednictwa nieruchomościami. Założycielami serwisu są - powiązani m.in. ze spółką Excelead S.A. oraz agencją reklamową Bueller & Frye - David Rice oraz Michał Nowakowski, posiadający bogate doświadczenie w branży nieruchomości.

W ramach 2 kolejnych rund finansowania działający na zasadach venture capital fundusz dokapitalizuje planowany rozwój spółki kwotą do 3 mln PLN. Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym (KFK), który w roli współudziałowca / uczestnika kilkunastu funduszy inwestycyjnych typu venture capital, wspiera inwestowanie w młode polskie firmy w fazie rozwojowej poszukujące optymalnego dla nich modelu biznesowego.

Na czele zespołu transakcyjnego przygotowującego dokumentację inwestycyjną stali mec. Krzysztof Wróbel, Partner kierujący Departamentem Fuzji i Przejęć (M&A) Kancelarii RKKW oraz mec. Marcin Jasiński, kierujący Departamentem Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW. "Cieszymy się, że kolejna transakcja przeprowadzona we współpracy Kancelarii RKKW oraz MCI została sfinalizowana w kształcie w pełni odzwierciedlającym interesy naszego Klienta. Bogate doświadczenie Kancelarii RKKW w zakresie przeprowadzania transakcji inwestycyjnych pozwoliło na świadczenie kompleksowych usług na każdym etapie projektu, poczynając od przeprowadzenia badania due diligence, poprzez negocjacje, aż do opracowania dokumentacji transakcyjnej", komentuje mec. Krzysztof Wróbel, Partner w Kancelarii RKKW.

Natomiast mec. Marcin Jasiński wskazuje, że: "transakcje obejmujące zaangażowanie kilku inwestorów finansowych - z czym mamy do czynienia w przypadku Starbroker - wymagają wypracowania szeregu rozwiązań zabezpieczających zróżnicowane intencje biznesowe wszystkich stron. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że po raz kolejny innowacyjne struktury prawne umożliwią rozwój podmiotu, którego działalność stała się przedmiotem zainteresowania MCI.".

Obecnie podejmowane są czynności w celu realizacji końcowego etapu pierwszej transzy finansowania.

 

Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa
Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa > > >