Ogłoszenie przedmiotowego wezwania związane jest z planami dotyczącymi zniesienia dematerializacji akcji Bipromet S.A. oraz wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Doradztwo prawne w ramach tego projektu świadczyli dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający kierujący Departamentem Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii RKKW oraz mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner kierujący Departamentem Korporacyjnym Kancelarii RKKW. "Ogłoszenie tzw. wezwania de listingowego stanowi realizację pierwszego spośród wielu kroków prawnych, które muszą zostać podjęte w ramach procesu przywracania akcjom formy dokumentu. Chodzi o tzw. "delisting"." - wyjaśnia dr Radosław L. Kwaśnicki, w imieniu KGHM Polska Miedź S.A. dokonywał czynności bezpośrednio związanych z ogłoszeniem omawianego wezwania, w tym złożył pod nim podpis. Treść wezwania
O wezwaniu ogłoszonym przez KGHM Polska Miedź S.A. pisał m.in. Parkiet