Umowa emisyjna przewiduje obowiązek BRE Banku S.A. do objęcia wszystkich obligacji wyemitowanych przez Siódemka S.A. na zasadach określonych w umowie emisyjnej.
Wcześniej KZRP doradzała spółce Siódemka S.A. przy restrukturyzacji korporacyjnej i finansowej spółki, w tym również przy poprzednim programie emisji zdematerializowanych obligacji korporacyjnych do maksymalnej kwoty 100.000.000 PLN oraz przy wprowadzeniu wyemitowanych obligacji do obrotu na Rynku Catalyst.
Za przeprowadzenie transakcji odpowiedzialni są Partnerzy KZRP: Rafał Zięba (adwokat) i Szymon Gałkowski (adwokat).

Rafał Zięba

Rafał Zięba

Szmon Gałkowski

Szymon Gałkowski