Hanna Juzyszyn posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cen transferowych i optymalizacji podatkowej.
Praktyka zawodowa Hanny Juzyszyn obejmuje pracę w departamentach podatkowych największych międzynarodowych firm consultingowych. W KPMG odpowiedzialna była za realizację projektów z zakresu zarządzania ryzykiem cen transferowych, sporządzanie dokumentacji do transakcji z podmiotami powiązanymi, planowanie, wdrażanie polityki cen transferowych oraz przeprowadzanie kompleksowych analiz ekonomicznych (benchmarking study).
W PricewaterhouseCoopers uczestniczyła w projektach z zakresu obsługi podatkowej podmiotów z sektora finansowego.
Posiada szeroką wiedzę dotyczącą metodologii rozliczania podatków przez podmioty sektora finansowego oraz doświadczenie w doradztwie przy skomplikowanych transakcjach powiązanych z sektorem bankowym, ubezpieczeniowym i leasingowym.
Jest autorką licznych publikacji oraz komentarzy na łamach prasy codziennej oraz czasopism specjalistycznych. Włada biegle językiem angielskim.