Ogranizatorzy plebiscytu podkreślają, że chcą nagrodzić przedstawiciela trzeciej władzy, który w poprzednim roku kalendarzowym nie tylko wzorowo wykonywał swoje obowiązki, ale przede wszystkim robił to w sposób budzący zaufanie i szacunek do zwykłego obywatela odwiedzającego sąd. Nie mniej istotne będzie również zaangażowanie kandydatów w działania mające na celu zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli.

Laureat plebiscytu ogłoszony ma być 27 września podczas dorocznej konferencji podsumowującej cykl Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Wyboru zwycięzcy dokona kapituła złożona z przedstawicieli Court Watch Polska, innych organizacji społecznych, organizacji reprezentujących sędziów oraz publicystów i dziennikarzy zajmujących się tematyką sądowniczą.
W tym roku tytuł zostanie przyznany po raz drugi.

W 2015 r. laureatem pierwszego plebiscytu został sędzia Jarosław Gwizdak, prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód. Wyróżniono go za gotowość do spojrzenia na pracę sądu z perspektywy obywatela, której przejawem był m.in. osobisty audyt dostępności budynku sądu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz szereg działań ułatwiających zwykłym ludziom dostęp do sądów.

- To od Państwa zależy, komu tytuł zostanie przyznany w tym roku. Kandydatów można zgłaszać do 15 sierpnia. Zależy nam na tym, aby każdy obywatel, który miał do czynienia z polskim wymiarem sprawiedliwości mógł wytypować swojego kandydata. Każdą nominację należy możliwie jak najpełniej uzasadnić. Pamiętajmy, że jest to nagroda od obywateli - czytamy w apelu Fundacji Court Watch Polska, która jest organizatorem plebiscytu.

Nominacje wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać mailowo: plebiscyt@courtwatch.pl

Regulamin-plebiscytu-Obywatelski-Sędzia-Roku 2016