Pod apelem, przedstawionym przez Stępnia podczas konferencji prasowej w Fundacji FOR Leszka Balcerowicza, podpisało się kilku znanych prawników.
Zdaniem byłego prezesa TK, uchwalona przez Sejm w ubiegłym tygodniu ustawa nowelizująca OFE jest sprzeczna m.in. z konstytucyjną zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Narusza również prawa nabyte oraz tzw. interesy w toku - zarówno po stronie oszczędzających na emerytury, jak i towarzystw emerytalnych.
Stępień przypomniał, że część osób w 1999 r. dobrowolnie wybrała oszczędzanie także w OFE. "Miejmy świadomość, że to pieniądze prywatne tych ludzi, oni wybrali taką formę oszczędzania na przyszłe emerytury" - powiedział.
W jego opinii wiele wskazuje na to, że proponowane przez rząd zmiany są pierwszym etapem całkowitej likwidacji emerytalnego systemu kapitałowego. "Być może w przyszłości przyjdzie komuś do głowy, by w ogóle zlikwidować ten system" - zaznaczył.
W sobotę senackie komisje budżetu i finansów publicznych oraz rodziny i polityki społecznej opowiedziały się za przyjęciem bez poprawek ustawy zmniejszającej składki do OFE. Senat ma głosować ustawę podczas najbliższego posiedzenia zaplanowanego na środę i czwartek.
Uchwalona przez Sejm ustawa ws. zmian w systemie emerytalnym zakłada, że składka do OFE zostanie początkowo zmniejszona z 7,3 proc. do 2,3 proc., potem będzie stopniowo wzrastać, by w 2017 r. osiągnąć 3,5 proc. Zasady dziedziczenia pieniędzy, które trafią na subkonta w ZUS będą takie same, jak w OFE. Środki te będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich pięciu lat i wysokość inflacji.
Rząd zaproponował też wprowadzenie od 2012 r. 4-proc. ulgi podatkowej (liczonej od podstawy opodatkowania) dla osób dodatkowo oszczędzających na emeryturę na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zmianie ma ulec górny limit udziału akcji w portfelu OFE. Obecny, który wynosi 40 proc. aktywów funduszy, ma do 2020 r. osiągnąć 62 proc., a docelowo 90 proc. Od 1 stycznia 2012 r. zacznie obowiązywać zakaz akwizycji na rzecz OFE. Ustawa - z pewnymi wyjątkami - wejdzie w życie 1 maja 2011 r.
Według rządu zmiany pozwolą ograniczyć potrzeby pożyczkowe państwa do 2020 r. o ok. 190 mld zł. (PAP)