Jednocześnie prezes Rady Ministrów odwołał z funkcji sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego i powołał go na stanowisko podsekretarza stanu w tym resorcie.

Jerzy Kozdroń (ur. 23.10.1950 r. w Mrągowie). W 1974 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1974 do 1976 roku był aplikantem sądowym w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, a od 1976 do 1978 roku asesorem w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu. Od 1978 do 1981 roku był sędzią Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Następnie uzyskał uprawnienia radcy prawnego i prowadził własną kancelarię.
W latach 2002–2005 radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. W 2011 r. po raz trzeci został wybrany posłem VII kadencji Sejmu RP. W obecnej kadencji Sejmu RP pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był także członkiem Komisji Ustawodawczej.
Żonaty, ojciec dwóch dorosłych córek.