Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, który określa nowe zasady kształcenia przyszłych sędziów i prokuratorów. Wspólne szkolenia dla tych dwóch zawodów będzie prowadziło nowo utworzone Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Projekt zakłada, że nabór na aplikacje będzie zarządzał minister sprawiedliwości. On też będzie ustalał limity miejsc, w zależności od potrzeb kadrowych sądów i prokuratur. Nabór będzie odbywał się w drodze egzaminu konkursowego. Konkurs będzie składał się z części pisemnej i ustnej. Jednocześnie minister sprawiedliwości będzie mógł zarządzić przeprowadzenie części preselekcyjnej konkursu, w postaci testu jednokrotnego wyboru przez sądy i prokuratury apelacyjne. Test preselekcyjny będzie obejmował ocenę wiedzy kandydata z zakresu nauk społeczno-prawnych, przede wszystkim z poszczególnych dziedzin prawa. Ponadto kandydaci będą musieli rozwiązać test psychologiczny, badający ich predyspozycje do wykonywania zawodu.

Aplikacja ma trwać trzy lata i rozpoczynać się 1 września każdego roku. Przez pierwsze 10 miesięcy aplikanci będą odbywać wspólne zajęcia seminaryjne w Krajowym Centrum oraz praktyki. W jedenastym miesiącu aplikacji aplikanci muszą zdać kolokwium z całości materiału objętego programem aplikacji.  Aplikant, w kolejności miejsca na liście klasyfikacyjnej, będzie mógł wybierać specjalizację sądową lub prokuratorską w czasie dalszej aplikacji.

Według dziennikarzy Gazety Prawnej, środowisko sędziowskie dobrze ocenia propozycje resortu sprawiedliwości, gdyż obecny system edukacji prawników pozostawia wiele do życzenia, przede wszystkim z powodu braku jednolitych standardów w tym zakresie, pomiędzy poszczególnymi sądami. Inny jest też poziom aplikantów odbywających aplikację etatową i pozaetatową.

(Źródło: GP/MS/KW)