Rzecznik dyscyplinarny sądów powszechnych Piotr Schab przedstawił w październiku 2019 r. sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie Kazimierzowi W., zarzuty przewinień dyscyplinarnych polegających na uchybieniu godności urzędu.  

Przekroczenie uprawnień?

Chodziło o to, że 6 września 2019 roku w Krakowie, podczas rozprawy odwoławczej, jako funkcjonariusz publiczny – członek składu orzekającego "przekroczył wraz z dwoma innymi sędziami  swe uprawnienia w ten sposób, że przyznał sobie kompetencje do oceny prawidłowości działania organów konstytucyjnych w zakresie powołania w I instancji asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie."

Czytaj też: Dr hab. Przesławski: Izba Dyscyplinarna w dalszym ciągu wykonywać będzie powierzone jej zadania>>

Z kolei sprawa sędzi Ireny P.  wiąże się z jej udziałem "w wydaniu postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego, którego treść stanowiła bezprawną ingerencję w ustawowy sposób powołania sędziów do składów orzekających".

 


Pytanie wbrew ślubowaniu

Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego mogło to prowadzić do naruszenia art. 178 ust. 1 Konstytucji oraz art. 82 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającego obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa.  Według rzecznika czyn wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 231 § 1 kk, czyli było działaniem na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

W tych przypadkach rozpoznany zostanie wniosek odpowiednio Rzecznika i Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych o zawieszenie w czynnościach i obniżenie wynagrodzenia na czas zawieszenia. Posiedzenia są niejawne, odczytanie rozstrzygnięcia będzie  publiczne.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych >

Sygnatura akt - I DSS 4/19