"Iustitia" przewiduje odpływ asystentów sędziów

Odpływ asystentów sędziów z sądów na skutek zbyt niskich płac i wykonywania pracy znacznie poniżej posiadanych przez nich kwalifikacji – przewiduje Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” i będzie to skutek nowego rozporządzenia w sprawie czynności asystentów sędziów.

Zarząd "Iustitii" podjął 26 czerwca br. uchwałę dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie czynności asystentów sędziów, który zdaniem Stowarzyszenia w dalszej perspektywie może spowodować odpływ asystentów sędziów z sądów. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca uwagę na niezrozumiałe odejście przez twórców od sprawdzonego nie tylko w Polsce systemu współpracy pomiędzy sędzią, a asystentem. Brak bliższego uzasadnienia tej zmiany rodzi obawy, że jej podstawową są sygnalizowane m.in. przez "Iustitię" trudności związane z naborem na stanowiska asystentów sędziów- czytamy w uchwale. W opinii Iustitii zmiany polegające na przydzieleniu asystenta do wydziału, a nie do pracy z konkretnymi sędziami oraz zrównanie zakresów ich obowiązków z obowiązkami pozostałych pracowników sekretariatów sądowych spowodują, że sędziowie zostaną pozbawieni wyspecjalizowanej pomocy profesjonalnie przygotowanej kadry, a istniejące niedostatki obsady kadrowej sądów będą wyrównywane pracą asystentów. W konsekwencji rzeczonych zmian wysoko wykwalifikowana kadra asystencka będzie zobowiązana wykonywać proste czynności sekretariatu sądowego i to kosztem pomocy sędziom- wskazują autorzy uchwały.

W dalszej perspektywie może spowodować to odpływ asystentów sędziów z sądów na skutek już nie tylko zbyt niskich płac ale również wykonywania pracy znacznie poniżej posiadanych przez nich kwalifikacji- czytamy w uchwale Iustitii.

Ostatecznie pogorszy to i tak już nienajlepsze wskaźniki sprawności postępowań sądowych i utwierdzi społeczeństwo w słusznej opinii o złej organizacji pracy w wymiarze sprawiedliwości powodowanej zmuszaniem do pracy znaczenie poniżej kwalifikacji- wskazuje w konkluzjach Iustitia.

Katarzyna Żaczkiewicz

Źródło: www.iustitia.pl

Artykuł pochodzi z serwisu: www.LEX.pl

Data publikacji: 27 czerwca 2012 r.