Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu (większościowy pakiet udziałów) i samorządów wszystkich województw – w dniu 16 grudnia 2016 roku podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę na kredyt do kwoty 200 mln złotych, z którego środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie pierwszej rządowej inwestycji w Planie Junckera.

W uroczystości podpisania uczestniczyli m. in. Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister Rozwoju i Finansów oraz Vazil Hudák, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Zakup nowego taboru oraz pełna modernizacja aktualnego taboru (razem 55 składów) wpisują się w plan restrukturyzacji spółki.

Doradcami banku w tej transakcji byli prawnicy z kancelarii Hogan Lovells: Rafał Grochowski – radca prawny i partner, Elżbieta Rablin-Schubert – adwokat oraz Anna Kuczewska – adwokat.
Zespół Departamentu Bankowości i Finansowania Inwestycji Infrastrukturalnych Hogan Lovells opracował zarówno strukturę finansowania jak i dokumentację dotyczącą całej transakcji. Jednym z elementów tej struktury są umowy wieloletnie zawierane z samorządami województw na świadczenie przez spółkę usług przewozowych na ich obszarze. Proces odnowy taboru potrwa do końca 2018 roku.