Za unikanie podatków można zostać ukaranym grzywną (nieco ponad 14 tys. osób zapłaciło ponad 17 mln zł), i w dodatku być wpisanym do rejestru skazanych. Prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jest bardzo wysokie. W 2010 r. np. prawie wszystkie osoby, którym organy podatkowe zarzucały uchylanie się od płacenia akcyzy, zostały uznane za winne i skazane.
w 2010 r. 42,8 proc. spraw, które trafiły do sądów, skończyło się skazaniem. Nie oznacza to jednak, że resztę podatników uniewinniono (choć były i takie wypadki). Bo, jak podaje Ministerstwo Finansów, wśród pozostałych 57,2 proc. spraw były np. takie, w których podatnicy dobrowolnie poddali się karze.

Źródło: Rzeczpospolita