Jak informuje kancelaria, 8 czerwca br. nastąpiła emisja pierwszej transzy obligacji podporządkowanych o wartości 50 mln zł. Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.
Greenberg Traurig świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Banku Pocztowego, które obejmują między innymi doradztwo w toku sporządzenia i uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego, strukturyzowanie programu emisji obligacji oraz wprowadzenia pierwszej transzy obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, jak również w procesie uzyskiwania zgód nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego związanych z transakcją.

- Cieszymy się, że mogliśmy pracować nad tak ciekawą ofertą publiczną z powodzeniem przeprowadzoną przez naszego klienta – powiedział Rafał Sieński, partner z warszawskiego biura Greenberg Traurig, nadzorujący prace nad transakcją. - Jest to pierwszy przypadek sporządzenia prospektu emisyjnego obejmującego zarówno obligacje podporządkowane, jak i senioralne. Dotychczas w praktyce sporządzano oddzielne prospekty na te dwa rodzaje obligacji – dodał Dawid Van Kędzierski (associate), członek zespołu transakcyjnego zaangażowanego w prace nad emisją obligacji w ramach programu.

W skład zespołu transakcyjnego weszli partnerzy Rafał Sieński oraz Ireneusz Matusielański, którzy byli odpowiedzialni za koordynację prac nad transakcją, wspomagani przez dra Adama Puchalskiego (associate) oraz Dawida Van Kędzierskiego. Doradztwo w zakresie zagadnień regulacyjnych świadczył partner Łukasz Pawlak, wspierany przez Małgorzatę Paśnik (senior associate).