Radni Chorzowa zdecydowali, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta jest zabroniona w godzinach od  23.00 do 6.00. Z powyższego ograniczenia wyłączyli jednak sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlu detalicznego na stacjach paliw.

Wojewoda Śląski stwierdził, że rada miasta nie była uprawniona do zastosowania takiego wyłączenia w uchwale w sprawie ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.Taki wyjątek jest bezprawny, łamie konstytucję i ogranicza swobodę działalności gospodarczej – stwierdził wojewoda śląski.
Czytaj więcej o argumentach wojewody, który zakwestionował część zapisów uchwały ograniczającej sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych >>

LEX Samorząd Terytorialny >>