“Kara śmierci jest okrutna, nieludzka i poniżająca a jej stosowanie nie jest niczym innym, jak zabójstwem w akcie zemsty i godzi w istotę człowieczeństwa. Badania kryminologiczne wykazały ponad wszelką wątpliwość, że jej stosowanie nie odstrasza kolejnych przestępców od popełniania zbrodni. Kara śmierci nie uchroni nas od tragedii jak ta, która miała miejsce w Norwegii.” – czytamy w oświadczeniu.
Jednocześnie organizacje przypominają, że Polska do dziś nie ratyfikowała Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Organizacje wezwały do jak najszybszego ratyfikowania obydwu protokołów
.

Warto dodać, że w Polsce zniesiono karę śmierci ponad 20 lat temu, najsurowszą karą jest kara dożywocia.