Międzynarodowa Sieć Ochrony Konsumentów (ang. International Consumer Protection and Enforcement Network) stanowi forum współpracy na rzecz zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych wymierzonych w interesy konsumentów na całym świecie. Dzięki globalnemu zasięgowi – członkami Organizacji są instytucje chroniące nieprofesjonalnych uczestników rynku z 36 krajów – Sieć może skutecznie stawić czoła problemom, z którymi spotykają się konsumenci.

Z inicjatywy tej Organizacji utworzono między innymi mechanizm, dzięki któremu za pośrednictwem strony internetowej www.econsumer.gov konsumenci z wielu krajów (w tym także Polski) mogą złożyć skargę na nieprawidłowości w międzynarodowych transakcjach realizowanych przez Internet.

Polska prezydencja ICPEN to okres dynamicznego rozwoju Sieci. Organizacja powiększyła się o dwóch nowych członków Chiny i Azerbejdżan. Została także wzmocniona instytucjonalnie – na jesieni zeszłego roku weszło w życie nowe Memorandum of Understanding przewidujące intensyfikację współpracy wszystkich członków ICPEN. W kwietniu 2007 r. przyjęto zaś Strategię funkcjonowania Sieci na lata 2007-2010.

Priorytetem sprawowanej przez UOKiK prezydencji była ochrona ekonomicznych interesów konsumentów w kontekście rozwoju nowych technologii (spamu, form sprzedaży na odległość, oszustw internetowych, etc.). Zagadnieniom tym poświęcone były dwie konferencje międzynarodowe zorganizowane przez Urząd w Warszawie i Krakowie. W ich trakcie oraz podczas prac w grupach roboczych przedstawiciele instytucji ds. ochrony konsumentów z całego świata mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk w poszczególnych krajach.

Dziś UOKiK przekazał prezydencję ICPEN chilijskiemu Servicio Nacional del Consumidor (SENAC). Po raz pierwszy w historii Sieci, jej przewodnictwo obejmie państwo południowoamerykańskie, co jest istotne ze względu na globalny wymiar ICPEN. Dzięki ambitnym planom na przyszłość i długiej tradycji w dziedzinie ochrony konsumentów – pierwsza instytucja powołana do tego celu powstała w tym kraju już w latach 30. XX w. – Chile z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju ICPEN z korzyścią dla konsumentów na całym świecie.

Źródło - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta