Nagrody Iustitii przyznawane są osobom, które wyróżniły się działaniami na rzecz propagowania zasad praworządności wśród obywateli oraz obrony praworządności na świecie w trzech kategoriach: 

 •  dziennikarz,
 • prawnik,
 •  właśnie obrońca praworządności nie będący dziennikarzem ani prawnikiem.

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 18 września 2021 r. podczas uroczystych obchodów XXXI-lecia Iustitii w Gdańsku.

Czytaj: Eżbieta Piotrowska-Albin: Świadomość prawna to nie tylko znajomość przepisów, ale i swoich praw>>

Szereg projektów na rzecz edukacji prawnej

Jak wskazano w zgłoszenie Elżbieta Piotrowska-Albin w 2016 roku została wiceprezeską Fundacji Edukacji Prawnej IUSTITIA. Od tej pory aktywnie angażuje się w pracę Fundacji, z entuzjazmem i poświęceniem uczestnicząc w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszystkich jej projektów tj:

 • corocznych ogólnopolskich akcji edukacyjnych: Dni Edukacji Prawnej, Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Działania te kierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, kształtując w nich postawę obywatelską i poszanowanie dla państwa prawa, demokracji i praworządności.
 • udziale w Targach Książki w Krakowie i Warszawie, w Kongresie Edukacja i Rozwój.
 • sprawowaniu patronatu m.in. nad Festiwalem Praw Człowieka w Kędzierzynie Koźlu, Potyczkami Prawnymi w Siemianowicach Śląskich.
 • współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Sądem Najwyższym i Przedstawicielstwem KE w Polsce.
 • organizacji konkursów o tematyce prawnej: - w roku 2018 konkursu fotograficznego „Mój Sąd w obiektywie”, - w roku 2019 na plakat „15 lat Polski w Unii Europejskiej” (laureaci uczestniczyli w wizycie studyjnej w Brukseli) oraz na filmy dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści i o wpływie umów na nasze życie,
 • współorganizacji symulowanych rozpraw „Proces Wilka” w SN, z których przygotowano 2 pełnometrażowe filmy o charakterze edukacyjnym,
 • współorganizacji 2 cykli szkoleń „Implementacja prawa UE do polskiego porządku prawnego oraz standardy aktywności sędziego w przestrzeni publicznej” dla 200 sędziów,
 • przygotowaniu materiałów edukacyjnych, plakatów oraz gadżetów.

Jak dodano w 2021 Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA przy jej znaczącym udziale uzyskała grant z Fundacji im. Stefana Batorego w programie Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy na realizację projektu „Razem przeciw nienawiści i dyskryminacji”. Projekt ma na celu przeciwdziałanie zachowaniom z powodu nienawiści i dyskryminacji poprzez uświadomienie mechanizmów ich powstawania, konsekwencji psychologicznych i prawnych, a także wypracowanie metod solidaryzmu społecznego radzenia sobie z tymi problemami.