Propozycję zmiany przygotował resort sprawiedliwości. W projekcie ustawy o zmianie kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (11 czerwca zajmie się nią komitet do spraw cyfryzacji) zaproponowano, że w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dalsze prowadzenie łącznie obu egzekucji przejmuje ten, kto pierwszy dokonał zajęcia. Natomiast w razie niemożności ustalenia pierwszeństwa będzie ją prowadził organ, który egzekwował wyższą należność. W razie przekazania egzekucji organowi administracyjnemu do łącznego prowadzenia, komornik zawiadomi o tym strony, które będą miały prawo złożyć na to postanowienie skargę.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna