W sobotę wchodzi w życie rozporządzenie, które określa nowe zasady egzaminowania osób chcących pływać pod żaglami czy na łodziach motorowych.

Egzaminy nie będą już zarezerwowane tylko dla Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego będą przeprowadzać egzaminy. Na rynku ma być konkurencja. Ministrowie: transportu oraz sportu zdecydowali, że egzamin zorganizują też firmy, które do tej pory tylko szkoliły.
Zgodnie z nowymi przepisam firma, która chce weryfikować wiedzę i umiejętności żeglarzy, musi złożyć do ministra sportu wniosek o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania egzaminu. Musi też udokumentować posiadanie wykwalifikowanej kadry oraz odpowiedniej infrastruktury– sali, łodzi bądź jachtów.

Źródło: Rzeczpospolita