W dniach 23 – 26 czerwca 2020 r. na terenie całego kraju odbyły się zawodowe egzaminy prawnicze - adwokacki i radcowski, których termin wyznaczony był pierwotnie w marcu br., ale został przesunięty z uwagi na rozpowszechnianie się wirusa SARS - CoV-2.

Czytaj: Z maseczkami, bez telefonów - ruszają egzaminy adwokackie i radcowskie>>
 

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, zdający rozwiązywali jednakowe zadania z zakresu prawa: karnego, cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i zasad etyki. Zadania z prawa karnego i cywilnego polegały na sporządzeniu apelacji w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. W przypadku prawa gospodarczego, zadaniem zdających było sporządzenie umów w oparciu o opracowane stany faktyczne, zaś w  przypadku prawa administracyjnego – sporządzenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu akta. Rozwiązanie zadań z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki polegało na sporządzeniu opinii prawnej w  oparciu o opracowane na potrzeby egzaminu stany faktyczne.

 

Podczas egzaminu zdający mogli korzystać z aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Komisje egzaminacyjne zapewniły też dostęp do stanowisk komputerowych z systemem informacji prawnych.

Z informacji MS wynika, że frekwencja na egzaminach była bardzo wysoka. Według danych otrzymanych z poszczególnych komisji, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1572 zdających spośród 1586 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu, a do egzaminu radcowskiego – 1892 zdających z 1919 osób dopuszczonych do egzaminu – co stanowi około 99 proc..

Wyniki egzaminów mają zostać ogłoszone do połowy sierpnia 2020 r.