Czytaj: Ministerstwo odwołuje egzaminy prawnicze>>

Jak dodano w komunikacie resortu, nowy termin egzaminów minister sprawiedliwości wyznaczył po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.
Ministerstwo podkreśla też, że wyznaczenie terminu egzaminów nastąpiło po uzyskaniu przez ministra sprawiedliwości rekomendacji GIS oraz wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja br. w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. - Na tej podstawie spod obowiązujących zakazów i ograniczeń wyłączono m.in. organizację i przeprowadzanie egzaminów adwokackiego i radcowskiego - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo zwróciło się do dziekanów okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych, przy których mają swe siedziby komisje egzaminacyjne, by poinformowali o zapewnieniu sal spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jak sprecyzowało MS, dotyczy to "zwłaszcza powierzchni sal, uzależnionej od liczby zdających, przy zachowaniu co najmniej dwóch metrów odstępu między uczestnikami egzaminu, a także zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa".


Egzaminy zostaną przeprowadzone przez komisje egzaminacyjne powołane jeszcze do planowanych egzaminów marcowych przez ministra sprawiedliwości i wskazane w ogłoszeniach zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej 4 grudnia ub.r.