Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka doradzała spółce Gino Rossi SA w drodze na giełdę. Prawnicy z kancelarii DZP przeprowadzili badanie prawne spółki i przygotowali prospekt emisyjny, doradzali również w postępowaniu przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz w kontaktach z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Giełdą Papierów Wartościowych. DZP współpracowała też ze spółką Gino Rossi podczas wykupu udziałów spółki Como od pozostałych wspólników, a także prowadzi doradztwo w zakresie rejestracji znaków towarowych.

Giełdowy producent obuwia i galanterii skórzanej, zgodnie z zapowiedziami, zawarł z Jackiem i Ewą Falkowskimi umowę o subskrypcji prywatnej. Gino Rossi wyemituje dla każdej z osób po 195 tys. akcji. Obie strony umowy dokonają wzajemnych potrąceń wierzytelności. Jacek i Ewa Falkowscy zobowiązani są do zapłacenia na rzecz giełdowej spółki 1,58 mln zł. Resztę uregulują, przekazując Gino Rossi 490 udziałów w spółce Como. Como prowadzi sprzedaż detaliczną w sklepach firmowych Gino Rossi na terenie Górnego i Dolnego Śląska. Jest także właścicielem firmy Gino Rossi s.r.o. z siedzibą w Pradze. Po transakcji wytwórca butów będzie jedynym właścicielem tej firmy.

Przypomnijmy, że Prof. Grzegorz Domański, partner zarządzający w kancelarii DZP znalazł się wśród osób, które miały kluczowy wpływ na tworzenie polskiego rynku kapitałowego. „Gazeta Wyborcza” w opublikowanym w maju br. dodatku „15 lat Giełdy Papierów Wartościowych” umieściła prof. Grzegorza Domańskiego wśród  założycieli polskiego rynku kapitałowego m.in. obok Lesława Pagi i Wiesława Rozłuckiego, wieloletniego prezesa GWP.

(Źródło: DZP/Rz/KW)

www.dzp.pl