Znika warunek ukończenia aplikacji ogólnej do zostania asystentem. Kandydatom do zawodu nie będzie też potrzebny jeden z prawniczych egzaminów zawodowych. Wystarczy dyplom wyższych studiów prawniczych i roczny staż asystencki, który ma teoretycznie i praktycznie przygotować do zawodu. Zorganizuje go prezes sądu apelacyjnego.
Do czasu ukończenia stażu asystenckiego asystenta zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania. Z obowiązku odbycia stażu asystenckiego zwolnione będą osoby, które ukończyły aplikację ogólną lub zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski. Więcej: Rzeczpospolita>>>