W obwieszczeniu z dnia 26 kwietnia 2013 r. (M. P. poz. 427) minister sprawiedliwości ogłosił, że do obsadzenia pozostaje stanowisko komornika przy sądzie rejonowym w Myślenicach. Kandydaturę należy zgłosić do prezesa Sądu Apelacyjnego we Krakowie do 24 czerwca 2013 r.

Drugie z obwieszczeń - z dnia 29 kwietnia 2013 r. (M. P. poz. 428) - dotyczy wolnego stanowiska komornika sądowego przy sądzie rejonowym w Zabrzu. Kandydaturę - również do 24 czerwca - należy zgłosić do prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach.