Na jego wniosek sąd najpierw przywrócił Sznajderowi termin do zgłoszenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sąd uznał, że mógł to zrobić po 13 latach, bo emeryt jest nieporadny. Nie miał świadomości, że trzeba złożyć sprzeciw, i nie można go za to winić.
Jak napisała "Wyborcza" korzystny dla emeryta wyrok wydał w czwartek bydgoski sąd rejonowy. Sędzia podzielił argumenty radcy prawnego Marcina Dziurdy i zauważył, że sąd, wydając przed laty nakaz zapłaty bez przeprowadzenia rozprawy (nakaz wydaje się bez udziału stron), pozbawił Sznajdera prawa do sprawiedliwego wyroku i jawnego rozpatrzenia sprawy. Więcej o tej sprawie: http://wyborcza.pl Emeryt_wygral_z_lichwiarzem__Sad__Lichwiarskie_odsetki.html#TRNajCzytSST#ixzz3A
oA5AvWL

Dr Marcin Dziurda współtworzył Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa i był jej prezesem w latach 2006 - 2012.
Wcześniej pracował m.in. w Departamencie Zastępstwa Procesowego Ministerstwa Skarbu Państwa oraz jako dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy.
Jest autorem licznych publikacji naukowych, przede wszystkim z zakresu postępowania sądowego i arbitrażowego.
Wchodzi w skład zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw postępowania cywilnego. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu spraw sądowych oraz arbitrażowych. Na stanowisku Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa koordynował kilkanaście tysięcy postępowań sądowych oraz kilkadziesiąt postępowań arbitrażowych. Na uwagę zasługuje pomyślne zakończenie przez niego - w drodze wyroku lub ugody - największych postępowań arbitrażowych przeciwko RP, prowadzonych na podstawie umów o ochronie i wzajemnym popieraniu inwestycji (Bilateral Investement Treaties).