Dane osobowe w służbie zdrowia i w badaniach klinicznych” to temat konferencji  dr Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych organizowanej  w poniedziałek 28 stycznia br.
Już wkrótce polską służbę zdrowia czekają rewolucyjne zmiany. Powstanie system informacji medycznej, w którym zgromadzonych będzie wiele informacji o pacjentach, przez Internet każdy będzie mógł sprawdzić, jakie usługi medyczne zostały mu udzielone przez publiczne placówki opieki zdrowotnej, a od 1 sierpnia 2014 r. cała dokumentacja medyczna pacjentów będzie musiała być prowadzona wyłącznie w postaci elektronicznej. Te zmiany to niewątpliwie ułatwienie, ale jednocześnie zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych danych osobowych, w tym danych wrażliwych, bo dotyczących stanu naszego zdrowia. Rodzą się zatem pytania, czy mechanizmy zabezpieczające przed wyciekiem danych lub ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym są wystarczające? Czy dostęp do informacji o naszym prawie do bezpłatnych świadczeń medycznych uzyskają jedynie uprawnione osoby i instytucje? Które podmioty będą miały dostęp do naszych danych medycznych? Czy realne jest zagrożenie, że np. agenci ubezpieczeniowy, będą wymuszać na nas, byśmy przed podpisaniem umowy udostępnili im dane o naszym stanie zdrowia?
W opinii dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), kwestie te wymagają szczególnej uwagi. Dlatego „Dane osobowe w służbie zdrowia i w badaniach klinicznych” wybrał za temat przewodni polskich obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Konferencja odbędzie się w Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie,  przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.