Dodatek spisowy przyznany pracownikowi urzędu gminy, oddelegowanemu do pracy w gminnym biurze spisowym, nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Świadczenie to jest przyznawane w związku z wykonywaniem przez tę osobę prac zleconych przez komisarza spisowego, czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 lipca 2011 r., sygn. IPTPB2/415-102/11-3/DS.

Artykuł pochodzi z http://www.abc.com.pl/podatki/

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 20 lipca 2011 r.