Sejmowa komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka kontynuowała w zeszłym tygodniu rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806).
Komisja powróciła do rozpatrzenia artykułów, do których na poprzednich posiedzeniach zgłoszone zostały poprawki natury legislacyjnej i merytorycznej, jak również do tych, które nie zostały rozpatrzone.
Komisja m.in. przyjęła w zeszłym tygodniu:  art. 2 dotyczący zmiany ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Przyjęte poprawki dotyczyły formuły egzaminu adwokackiego i radcowskiego.
Zwiększono katalog osób uprawnionych do zdawania egzaminu radcowskiego (adwokackiego) bez odbycia aplikacji. Ponadto poprawki przewidują likwidację części testowej egzaminu radcowskiego (adwokackiego), skrócenie okresów stażu pracy wymaganych na innych stanowiskach uprawniających do przystąpienia do egzaminu radcowskiego. Wprowadza się również przepisy dotyczące likwidacji zastępców egzaminatorów komisji egzaminacyjnych i likwidacji obowiązku publikowania ogłoszeń o egzaminach w gazetach o zasięgu ogólnopolskim, przepisy dotyczące uregulowania statusu aplikanta radcowskiego.

 Poprawka kolejna dotyczy nałożenia na rady adwokackie i radcowskie obowiązku publikowania listy adwokatów i aplikantów adwokackich w Biuletynie Informacji Publicznej).
Cała ustawa musi być przegłosowana na posiedzeniu plenarnym Sejmu.