Jak podkreśla kancelaria, jest to pierwsza w Polsce umowa finansowania PPP, realizowanej na szczeblu centralnym
Partnerem prywatnym jest spółka PPP Projekt z Warszawy, należąca do Grupy VINCI (Warbud), a realizację projektu wspierają Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz BGK. Kwota kredytu, zrealizowanego w ramach programu „Inwestycje polskie”, adresowanego do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów, wynosi 49,5 milionów złotych.
Więcej: Publiczno-prywatny gmach dla nowosądeckiego sądu>>>

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie siedziby sądu i zarządzanie nią przez 20 lat. Budynek o łącznej powierzchni ponad 10 tys. mkw. zapewni najwyższe standardy pracy, odpowiednią powierzchnię sal rozpraw, efektywną obsługę oraz bezpieczną i sprawną archiwizację dokumentów.

Z ramienia kancelarii Dentons prace zespołu PPP oraz zespołu Bankowości i Finansów kancelarii nadzorowali Michał Mężykowski, partner w zespole Bankowości i Finansów oraz Tomasz Korczyński, counsel współkierujący zespołem PPP. W projekt zaangażowani byli także counsel Jakub Podkowa, senior Associate Jakub Sikora oraz associate Mateusz Wiśniewski.

 


- Doradztwo Dentons na rzecz BGK było kluczowe dla zamknięcia transakcji. Rynek PPP widział już wiele projektów, w których podpisano umowę o partnerstwie, ale nie znaleziono finansowania dla inwestycji. Z punktu widzenia rozwoju polskiego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego inwestycja w Nowym Sączu to przełom – dotychczas po stronie podmiotu publicznego w tego rodzaju przedsięwzięciach zawsze występował podmiot na szczeblu samorządowym, nigdy centralnym, co jest charakterystyczne dla rynków, na którym formuła partnerstwa publiczno-prywatnego jest dobrze rozwinięta – mówi Tomasz Korczyński, counsel współkierujący zespołem PPP.
- Wybór budynku użyteczności publicznej, jakim jest sąd, na swego rodzaju projekt pilotażowy, daje nadzieję na popularyzację tej formuły finansowania projektów infrastrukturalnych, których przedmiotem są obiekty użyteczności publicznej o różnych funkcjach – dodaje Tomasz Korczyński.