Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland wspólnie z pracownią badawczą Ipsos Polska opublikowały wyniki ósmego ogólnopolskiego badania rynku studentów prawa: „Studenci Prawa 2008”. Badanie dotyczyło m. in. rozpoznawalności poszczególnych firm wśród studentów. Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów III, IV i V roku studiów dziennych na 17 Wydziałach Prawa i Administracji w Polsce. Łącznie przeanalizowano 1139 ankiet.

„Nasze tegoroczne zwycięstwo jest efektem konsekwentnej realizacji strategii przyjętej 4 lata temu. Jest też efektem doskonałej współpracy zespołów Działów Doradztwa Podatkowego, HR i Marketingu Deloitte. Aktywność firmy w środowisku akademickim rozwijana jest poprzez organizację autorskich akcji i przedsięwzięć skierowanych do studentów: „Akademii Podatkowej”, ogólnopolskiego konkurs podatkowego „Moneta Aurea”, konkursu na najlepsze odwołanie oraz naszych najnowszych przedsięwzięć takich jak Student Business Forum (Międzynarodowe Forum Studentów) oraz wirtualne konferencje i seminaria dla studentów.”- podsumowuje Krzysztof Kwiecień, dyrektor HR z Deloitte.

W ciągu ostatnich 4 lat rozpoznawalność Działu Doradztwa Podatkowego firmy Deloitte wzrosła z 32% do 60% dając mu w roku 2008 I miejsce w rankingu. Pozostałe firmy „Wielkiej Czwórki” zajęły kolejno: E&Y 2 miejsce, PwC 5 miejsce, a KPMG 8 miejsce. W rankingu pojawiły się także kancelarie prawnicze i inne spółki doradztwa podatkowego.

(Źródło: Deloitte/KW)