W dniach 29-30 października br. z wizytą w Estonii przebywała delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości. W spotkaniach wziął udział Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ćwiąkalski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP Pan Łukasz Rędziniak. Podczas wizyty odbyły się rozmowy w zakresie aktualnie negocjowanych na forum UE projektów aktów prawnych. Strona polska i estońska wymieniły informacje m. in. w zakresie projektu Rozporządzenia Rady w sprawie Statutu Europejskiej Spółki Prywatnej oraz inicjatywy uchwalenia aktu prawa UE dotyczącego praw procesowych. Delegacje wymieniły również poglądy związane z projektem decyzji ramowej Rady UE w sprawie zastosowania europejskiego nakazu nadzoru w postępowaniu przedprocesowym pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

W ramach wizyty poświęcono również uwagę bieżącej współpracy obydwu państw w zakresie pomocy prawnej. Delegacja polska wykazała zainteresowanie informacjami dotyczącymi wykonywania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego oraz oświadczeń, jakie państwa członkowskie powinny złożyć Komisji Europejskiej w ramach Rozporządzenia nr 1393/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych.

Ponadto, poruszony został temat wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w wymiarze sprawiedliwości. Obie delegacje wymieniły poglądy na temat sposobów oraz metod informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, w szczególności omawiane były takie kwestie, jak możliwość elektronicznego wnoszenia pozwu oraz uzyskiwania informacji drogą elektroniczną.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości