- Sprawa koszulek z napisem KonsTYtucJA na pomniku Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie będzie umorzona - poinformowała szczecińska policja. I powołała się na zapis prawa o braku znamion czynu zabronionego albo niepopełnienia przestępstwa.
Natomiast policja z Białej Podlaskiej, za taki sam czyn postawiła zarzuty dwóm osobom, u których dokonała przeszukania.

Stanowiska takie jednostki policji przekazały rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi.  
Rzecznik przypomina, że art. 261 Kodeksu karnego głosi: Kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Czytaj:  Prof. Łętowska: Koszulka pomnika nie bezcześci, ale kontekst ma znaczenie>>

W kontekście trwającej w wielu miejscach kraju o kilku tygodni akcji "ubierania" różnych pomników w koszulki z napisem Konstytucja, rzecznik praw obywatelskich zwrócił się 7 sierpnia do komendantów miejskich policji w Szczecinie i w Białej Podlaskiej o informacje dotyczące prowadzonych czynności:

 • czy w sprawach tych zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze,
 •  jaki jest stan tego postępowania,
 •  czy zostały w nim przedstawione komukolwiek zarzuty i ewentualnie jakie,
 •  jeśli zostały wydane postanowienia o wszczęciu postępowania oraz o przedstawieniu zarzutów - także o nadesłanie kopii tych postanowień.

Komendanta bialskiego RPO pytał także:

 • czy osobę u której dokonano przeszukania, wezwano do wydania poszukiwanych przedmiotów; jakie to były przedmioty,
 • czy prokurator wydał postanowienie o przeszukaniu, a jeśli nie - czy przeszukanie zostało przez niego zatwierdzone,
 • jaki był cel przeszukania - w kontekście czynu polegającego na „ubraniu” pomnika,
 • czy na czynności policji związane z przeszukaniem wniesione zostało zażalenie.


Szczecin: Sprawa będzie umorzona

W odpowiedzi dla RPO z 14 sierpnia Komenda  Miejska Policji w Szczecinie napisała, że jej funkcjonariusze podjęli czynności procesowe dotyczące ujawnienia koszulek z napisem „Konstytucja" na pomniku Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego. - W rozmowie z kierownikiem działu 1 DS Prokuratury Rejonowej Szczecin Niebuszewo prokuratorem Bartłomiejem Daszulą ustalono, iż w wyżej wymienionych postępowaniach zostaną wydane postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego na podstawie art. 17§1 pkt 2 Kpk – poinformował zastępca komendanta miejskiego w Szczecinie podinsp. Mariusz Łętowski.

Zgodnie z art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego, nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa.

W Białej Podlaskiej trwa postępowanie

Komendant miejski policji w Białej Podlaskiej mł. insp. Grzegorz  Pietrusik poinformował RPO, że 2 sierpnia 2018 r. nad ranem ujawniono koszulkę z odręcznym napisem „Konstytucja" na pomniku Lecha i Marii Kaczyńskich. Monitoring miejski  zarejestrował założenie koszulki przez dwóch mężczyzn, którzy potem fotografowali pomnik.
Jeszcze tego samego dnia  ustalono osoby podejrzewane, którymi okazali się Stanisław D. i Ryszard F. W celu znalezienia dowodów w sprawie, w szczególności urządzeń, którymi wykonano zdjęcia, policjanci przeszukali ich pomieszczenia. Stanisław D. dobrowolnie wydał aparat fotograficzny; nie miał on zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia przeszukania.  U Ryszarda F. zabezpieczono telefon komórkowy (a potem jeszcze jeden) - obecne na miejscu osoby nie wnosiły zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności. Tego samego dnia obu mężczyznom przedstawiono zarzuty znieważenia pomnika.

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej na wniosek policji  zatwierdziła  przeszukania i zatrzymania rzeczy - przeprowadzone bez postanowienia prokuratora w przypadku niecierpiącym zwłoki. Zdaniem prokuratury, zwłoka w przeprowadzeniu tych czynności mogłaby skutkować usunięciem lub ukryciem dowodów w sprawie, a czynności prokurator uznał za zasadne i zgodne z przepisami prawa.

W korespondecnji z 23 sierpnia zastępca Prokuratora Rejonowego w Białej Podlaskiej Mariola Sidorowska poinformowała RPO, że:

 • prokurator w tej sprawie nie zarządził zatrzymania osób,
 • ocena celowości zatrzymania Stanisława D. została przeprowadzona samodzielnie przez funkcjonariuszy policji i nie była konsultowana z Prokuraturą Rejonową w Białej Podlaskiej,
 • obrońca podejrzanego Stanisława D. złożył zażalenia na zatrzymanie,
 • 17 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej uznał zatrzymanie za legalne, prawidłowe i bezzasadne,
 • prokurator nie wydawał postanowienia o przeszukaniu i zatrzymaniu rzeczy,  czynności te zostały przeprowadzone samodzielnie przez funkcjonariuszy policji w trybie art. 220 § 3 kpk; postanowieniem z 7 sierpnia prokurator zatwierdził przeszukania.