Zgodnie z projektem zmian komunikacja elektroniczna z urzędem odbywać się będzie za pośrednictwem jednej, określonej skrzynki podawczo-mailowej. Nowe przepisy umożliwią także interesantom potwierdzanie danych zawartych w dowodach rejestracyjnych oraz prawach jazdy. Rozwiązanie to będzie korzystne np. przy zakupie używanego samochodu. Po wpisaniu na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) danych z dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy, otrzymamy informację, czy dane na dokumentach nie są podrobione.

Projekt nowelizacji przewiduje ponadto zwiększenie liczby instytucji, których dotyczy ustawa o informatyzacji. Chodzi o jednostki badawczo-rozwojowe, uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Narodowy Bank Polski.

Rząd chce, aby nowe przepisy umożliwiły współpracę systemów teleinformatycznych oraz stworzyły podstawy prawne dla funkcjonowania elektronicznej administracji. Chodzi przede wszystkim o wypracowanie odpowiednich możliwości dla funkcjonowania usług publicznych, takich jak ePUAP, centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz zadania wynikające ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Projekt nowelizacji przewiduje także likwidację Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych. Zgodnie z projektem przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od publikacji. Projekt nowelizacji trafi teraz pod obrady Sejmu.