W najbliższym czasie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawi partnerom społecznym projekt nowego działu szóstego kodeksu pracy, czyli przepisów o czasie pracy. Takie ustalenia zapadły na ostatnim posiedzeniu zespołu ds. prawa pracy i układów zbiorowych Komisji Trójstronnej (KT). Związki zawodowe i pracodawcy przedstawią swoje opinie do rządowych propozycji i rozpoczną się negocjacje w KT. Jeśli rząd i partnerzy społeczni dogadają się w tej sprawie, nowe przepisy wejdą w życie.
– Rząd chce ujednolicić przepisy o czasie pracy i uniknąć pojedynczych nowelizacji, które mogłyby doprowadzić do tego, że byłyby one jeszcze bardziej skomplikowane – tłumaczy Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP, członek zespołu.
Propozycja MPiPS wynikła m.in. z powodu przedstawienia przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) swoich propozycji zmian w kodeksie pracy. Zdaniem PIP konieczne jest np. wprowadzenie zasady, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł wypłacać pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie za pracę w sobotę, zamiast obowiązkowo oddawać mu dzień wolny w innym terminie. Dodatek taki (zamiast udzielania dnia wolnego) można natomiast wypłacać pracownikom, którzy pracowali w niedzielę.

Źródło: Gazeta Prawna