W ubiegłym tygodniu list intencyjny w tej sprawie podpisali  Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości oraz prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.

Sądowe Centrum Informatyczne w Zamościu ma zajmować się monitorowaniem i wspieraniem funkcjonowania Systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, Krajowego Rejestru Zadłużonych a także innych systemów informatycznych np. losowego przydzielania spraw.

Centrum ma zająć się też archiwizacją i zabezpieczeniem danych.  A także prowadzić ciągły monitoring działania usług i aplikacji, zajmować się cyberbezpieczeństwem, aby szybko reagować na incydenty i wychwytywać dziury w systemach informatycznych. Docelowo będzie odpowiedzialne za obsługę blisko miliona użytkowników systemów i rejestrów sądowych.

 

- Nowy ośrodek informatyczny ma realizować zdania związane z utrzymaniem infrastruktury i systemów informatycznych w sądach. Ma też czuwać nad skutecznością i bezpieczeństwem usług cyfrowych dla obywateli, w tym przedsiębiorców - zapowiada wiceminister Marcin Romanowski.

Zaznacza, że celem powołania takiej instytucji jest skonsolidowanie i lepsza koordynacja działań prowadzonych do tej pory w rozproszonych ośrodkach, według różnych standardów. Nadto wiele z tych usług świadczą firmy zewnętrzne

- Będziemy mogli znacznie szybciej i sprawniej odpowiadać na wszystkie incydenty, których liczba zwiększa się wraz z rozwojem technologicznym i rozwojem systemów teleinformatycznych w wymiarze sprawiedliwości- mówi Marcin Romanowski.

Siedzibą centrum ma być nowoczesny budynek Sądu Okręgowego w Zamościu. SCI ma podlegać prezesowi Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Czytaj: MS: informatyzacja sądów skróci postępowania>>
 

Z zapowiedzi resortu wynika, że ośrodek ma ruszyć już w przyszłym roku. Początkowo ma znaleźć pracę w nim około 20 informatyków, programistów i specjalistów od bezpieczeństwa danych, a docelowo około 100 pracowników w latach przyszłych.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości, Sądowe Centrum Informacyjne w Zamościu ma być jednym z 5 lub 6 takich centrów kompetencji w kraju (jedno z nich ma powstać na obszarze apelacji wrocławskiej).