Bez odpowiednich narzędzi nie jest możliwe rozpatrywanie i ochrona coraz większej liczby coraz bardziej skomplikowanych patentów - mówili uczestnicy międzynarodowej konferencji PATLIB 2008, której gospodarzem jest obchodzący w tym roku 90-lecie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja PATLIB 2008, objęta patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, jest kolejnym, dorocznym spotkaniem użytkowników i producentów informacji patentowej z całego świata, zorganizowanym przez Europejski Urząd Patentowy. Obrady PATLIB 2008 potrwają do 30 maja.

Współczesna gospodarka opiera się na wiedzy. Olbrzymia liczba zgłaszanych co roku patentów stwarza odpowiednio wielkie problemy - zarówno z udostępnianiem danych o nowych rozwiązaniach, jak i ich wieloletnią ochroną prawną. Tylko w Europie zajmuje się tym ponad 4000 osób w 320 urzędach i ośrodkach - mówił na konferencji prasowej zastępca prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego Curt Edfjall. Eksperci sprawdzający oryginalność zgłaszanych rozwiązań to głównie inżynierowie z przygotowaniem prawnym.

By jednak ograniczona liczba specjalistów poradziła sobie z bezmiarem informacji, wprowadzane są coraz doskonalsze systemy elektroniczne, pozwalające gromadzić i analizować dane patentowe - takie, jak sieć PATLIB. W Europie działa zrzeszający 34 kraje (od roku 2004 - także Polskę) Europejski Urząd Patentowy, który za pośrednictwem internetu bezpłatnie udostępnia ok. 60 mln dokumentów patentowych. W zeszłym roku na terenie Europy opatentowano prawie 218 tys. rozwiązań, pochodzących z całego świata.

Jak mówiła dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego, obecnie można opatentować nowe rozwiązania w całej Europie, zgłaszając je u nas w kraju. Po kilku chudych latach, Polacy co roku zgłaszają o kilkanaście procent więcej patentów, wiele z nich to stojące na wysokim poziomie rozwiązania, dotyczące biotechnologii, chemii, nanotechnologii. Jednak w "trybie europejskim" zgłaszanych jest tylko około 100 polskich patentów rocznie - co wynika w dużej mierze z wysokich opłat. Dopiero przy patentowaniu w 10 krajach jednocześnie taniej jest zgłosić się do Europejskiego Urzędu Patentowego, zamiast składać oddzielnie wniosek w każdym kraju. Na szczęście istnieje możliwość dofinansowania placówek naukowych, które zgłaszają patenty, co niweluje przeszkody natury finansowej.

27 krajowych ośrodków informacji udostępnia naszym uczelniom i przedsiębiorstwom informacje o istniejących już, opatentowanych rozwiązaniach, wspierających transfer technologii z ośrodków badawczo-rozwojowych do przemysłu oraz innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw.

Paweł Wernicki

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - Nauka w Polsce.