Zadowolenie z funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego deklaruje ponad dwie piąte ankietowanych (42 proc.), niewielu deklaruje niezadowolenie (12 proc.), a blisko połowa (46 proc.) nie ma na ten temat opinii. Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich dobrze ocenia niespełna dwie piąte badanych (38 proc., wzrost o 3 punkty), co siódmy (14 proc.) wyraża dezaprobatę, a niemal połowowa (48 proc.) nie umie ocenić do pracy RPO.
Nacznie lepiej Polacy oceniają natomiast wojsko, działalność policji, a także Kościół (62 proc.). Jak pokazało badanie CBOS, blisko dwie trzecie Polaków (65 proc.) pozytywnie ocenia wojsko, tylko nieliczni (9 proc.) mają o nim złe zdanie. Najkorzystniej o tej instytucji wypowiadają się najmłodsi respondenci. O działalności policji z uznaniem wypowiada się siedmiu na dziesięciu Polaków (72 proc.), natomiast źle ocenia ją co piąty (20 proc.). W stosunku do policji, inaczej niż w przych ypadku wojska, najmłodsi badani wyróżniają się większym krytycyzmem.
Od marcowego sondażu poprawiły się notowania Kościoła rzymskokatolickiego i obecnie są na podobnym poziomie, jak przed tzw. sporem o krzyż, który wpłynął na pogorszenie wizerunku tej instytucji. Przybyło badanych wypowiadających się o działalności Kościoła przychylnie (o 6 punktów, do 62 proc.) i ubyło oceniających ją negatywnie (o 6 punktów, do 26 proc.).
Telewizja publiczna jest postrzegana pozytywnie przez 83 proc. respondentów. Nadawcy komercyjni - TVN i Polsat – cieszą się podobnie dobrą opinią (odpowiednio 83 proc. i 81 proc.). Najmniej głosów krytycznych uzyskuje TVN.
W większości pozytywne są również oceny stacji radiowych: Polskiego Radia (75 proc.), RMF FM (73 proc., wzrost o 3 punkty w porównaniu z marcem) i Radia Zet (71 proc.).
Bardziej podzielone są opinie o Radiu Maryja. Jego działalność spotyka się obecnie z mniejszą krytyką niż sześć miesięcy temu (32 proc., spadek o 5 punktów), nie przełożyło się to jednak na wzrost aprobaty (21 proc.). Prawie połowa Polaków (47 proc., wzrost o 5 punktów) nie potrafi ocenić programu tej rozgłośni.
Badanie przeprowadzono w dniach 8–14 września na liczącej 1077 osób reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski.(ks/pap)