Jak informuje Serwis samorządowy PAP, ponad 76 mln zł rząd przeznaczył w latach 2007-2009 na dofinansowanie zestawów monitoringu w szkołach - wynika ze sprawozdania MEN z realizacji rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach  "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach". Samorządy dołożyły do wyposażenia szkół w kamery 32 mln zł. To dużo więcej niż zakładano w programie – zamiast 10 prawie 30 proc. Najwięcej zestawów do monitoringu zainstalowano w szkołach województwa mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego. 
N
a początku tego roku rzecznik praw obywatelskich zwrócił uwagę, że „żaden przepis rangi ustawowej nie upoważnił organów prowadzących - w sposób bezpośredni - do instalowania kamer monitorujących na terenie szkół i placówek oświatowych”. Obecne przepisy zaś powodują pełną dowolność samorządów w posługiwaniu się nowoczesną technologią do kontrolowania życia szkoły, uczniów i nauczycieli.
MEN w sprawozdaniu z programu przyznaje, że potrzebne są zmiany w ustawie o systemie oświaty, które dadzą podstawę prawną do ograniczenia konstytucyjnego prawa do prywatności osobom przebywającym w monitorowanych szkołach.
Resort zaleca szkołom, które skorzystały z programu oraz samorządom, które na własną rękę zainstalowały monitoring, aby oznaczyły budynki tabliczkami „obiekt monitorowany”.