1 Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo.
Autorzy: Grzegorz Borkowski (red. naukowy), Krzysztof Kukuryk, Sławomir Pilipiec.
Rok wydania: 2016.
Jest to pierwsza na rynku publikacja omawiająca etykę i zasady wykonywania zawodu zarówno adwokatów, jak i radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego. Książka zawiera opisy 30 przykładowych stanów faktycznych (kazusów) oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu etyki zawodu radcy prawnego i adwokata, pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów radcowskich i adwokackich. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego.
Autor: Katarzyna Kamińska-Krawczyk.
Rok wydania: 2016.
Książka zawiera kompleksową analizę wielokrotnie nowelizowanych i budzących liczne wątpliwości przepisów o kosztach egzekucji prowadzonej przez komornika. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Zarządzanie kancelarią prawną. 100 najważniejszych pytań jak robić to skutecznie.
Autor: Dorota Hołubiec.
Rok wydania: 2010.
Publikacja stanowi omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem kancelarią prawną. Autorka - zajmująca się od kilkunastu lat doradztwem zarówno dla małych i średnich kancelarii, jak i dużych międzynarodowych korporacji prawniczych - zawarła tu odpowiedzi na pytania zadawane przez prawników uczestniczących w prowadzonych przez nią krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach. 

4. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy.
Autor: Wiesław Kozielewicz.
Rok wydania: 2016.
W publikacji omówiono odpowiedzialność dyscyplinarną zawodów zaufania publicznego: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy w świetle standardów wyznaczanych przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

5. Prawo o adwokaturze. Komentarz.
Autorzy: Katarzyna Ceglarska-Piłat, Piotr Kruszyński (red. naukowy), Jacek Trela, Monika Zbrojewska.
Rok wydania: 2016.
W komentarzu wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego. Ponadto wyjaśniono zadania samorządu adwokackiego, organów adwokatury, zasady wyboru do tych organów. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Prawo o adwokaturze. Komentarz
Piotr Kruszyński (red. naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł