Takie zasady przewiduje przyjęty już przez Komitet Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Według projektu, zawiadomienie będzie mógł wysłać internauta, który zauważy, że zostały złamane przepisy, lub pełnomocnik osoby, której prawa autorskie zostały naruszone. Takie rozwiązanie zawiera projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Przewiduje on, że wiarygodna wiadomość musi zawierać konkretne elementy. Są to m.in. imię, nazwisko i dane kontaktowe nadawcy, opis pirackiego pliku i miejsca, w którym on się znajduje. Jeśli zawiadomienie wyśle adwokat, powinien dołączyć kserokopię lub skan pełnomocnictwa udzielonego przez klienta.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna