Jak mówił na konferencji prasowej wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak, całość przygotowanych zmian ma zostać przedstawiona w przyszłym tygodniu. Zmiany dotyczą m.in. okresów rozliczania podatku VAT czy możliwości przesyłania instytucjom informacji drogą elektroniczną a nie na papierowych dokumentach.
"Chcemy, żeby było jasno i czytelnie napisane, że obywatel może przekazywać informacje i dane drogą elektroniczną. Dzisiaj instytucje bronią się, że nigdzie nie jest zapisane, że może być to w formie elektronicznej" - podkreślił Kasprzak.
Ministerstwo Gospodarki zaproponuje też zmianę ustawy o ubezpieczeniach społecznych, tak by pracodawca nie musiał co miesiąc przekazywać pracownikowi informacji o płaconych składkach na formularzu RMUA. Mają być przekazywane raz na pół roku a na żądanie pracownika częściej, ale co najwyżej raz na miesiąc. Kasprzak podkreślał, że choć jego resort uważa ten dokument w ogóle za zbędny, to jednak Ministerstwo Zdrowia i NFZ uważają, że jest potrzebny. Zaznaczył, że to kolejne podejście do tej sprawy i wyraził nadzieję, że tym razem uda się to uzgodnić z resortem zdrowia.
Następna z proponowanych zmian dotyczy ustawy o VAT. Chodzi o skrócenie terminu zwrotu różnicy tego podatku z 60 do 30 dni, co ma poprawić płynność finansową firm i obniżyć koszty związane z obsługą VAT. Kolejna propozycja to wydłużenie terminu wpłacenia VAT z tytułu importu z 10 do 25 dni. Według Kasprzaka, ułatwi to procedury importowe, może też przyciągnąć do polskich portów część importerów, którzy odprawiają obecnie towary za granicą. To z kolei - według resortu - spowoduje wzrost wpływów z ceł.
Ministerstwo Gospodarki zaproponuje też wydłużenie do 31 lipca terminu na obowiązkowe wykorzystanie zaległego urlopu z poprzedniego roku. Według resortu, dzięki temu pracownicy będą mogli wykorzystać ten urlop np. w okresie wakacyjnym, który jest jednocześnie czasem mniejszej aktywności przedsiębiorstw.
Wiceminister Kasprzak dodał, że nowe propozycje resortu zostały zaakceptowane przez główne organizacje pracodawców i zaznaczył, że w przyszłym tygodniu cała lista zostanie przedstawiona a do końca lutego skierowana do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Wiceminister przypomniał też, że to kolejna partia zmian, pierwsza została zawarta w projekcie ustawy deregulacyjnej, której drugie czytanie ma się odbyć w Sejmie w przyszłym tygodniu.
Jak poinformowało ministerstwo, dotychczas zidentyfikowano blisko 50 obowiązków informacyjnych, których likwidacja lub ograniczenie pozwoliłoby wyraźnie ograniczyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej o kwotę rzędu 2,7 mld zł rocznie.(PAP)