Konkurs Międzynarodowego Prawa Handlowego Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot organizowany jest rokrocznie. Biorą w nim udział reprezentacje z ponad 250 uniwersytetów z przeszło 50 krajów całego świata, które wcielają się w role prawników reprezentujących strony fikcyjnego międzynarodowego sporu handlowego, rozstrzyganego na drodze arbitrażu. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych imprez tego typu na świecie.