Raport podkreśla, że po najdłuższej recesji ostatnich czasów, widać w końcu stopniową ale zauważalną zmianę i firmy chcą znowu inwestowania w swój rozwój.
 
"Lepsze wyniki bilansowe, dostępna gotówka, dostęp do tańszego finansowania i większy wybór spółek/aktywów do kupienia po zaniżonej cenie -wszystko to skłania wiele spółek do wznowienia strategii rozwoju" - mówi Kirsty Wilson, szefowa praktyki Corporate Reorganizations w Baker & McKenzie. "Ponad 90% respondentów biorących udział w naszym badaniu przyznało, że planuje przeprowadzić jakąś formę reorganizacji, przy czym prawie połowa przewiduje, że zmiany te będą na tyle istotne, że będą miały duży wpływ na ich przedsiębiorstwa."
 
99% respondentów spodziewa się, że w najbliższych dwóch latach ich spółki zmienią przynajmniej jeden element w obecnym modelu biznesowym. Zmiany te mają polegać na wewnętrznej reorganizacji poprzez np. opracowanie nowego produktu, reorganizacji łańcucha dostaw lub na działaniach transakcyjnych typu przejęcia, podziały czy wejściu na giełdę.

W najbliższych dwóch latach, w ramach zmiany modelu biznesowego ponad dwie trzecie respondentów planuje opracować lub wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi. Ponad 40% zmienia metody produkcji i dostaw towarów i usług, przy czym podobny procent planuje reorganizację sieci dostaw.

Według raportu, preferowanym rodzajem transakcji jest tworzenie spółek osobowych i spółek typu joint venture, a ponad połowa badanych uczestników chciałaby zawrzeć taką transakcję w ciągu najbliższych dwóch lat. Fuzje i przejęcia są kolejną najpopularniejszą transakcją inwestycyjną.

"To co teraz obserwujemy, nie wygląda na rozwój wyłącznie na potrzeby rozwoju samego w sobie. Obecny krajobraz biznesowy jest bardzo zróżnicowany i w jego ramach spółki badają różne dostępne możliwości" twierdzi Kirsty Wilson.  "Badanie wskazało na wzmożoną świadomość ryzyka biznesowego we wszystkich jego formach. Kwestia ryzyka odgrywa teraz dużo większą rolę w kształtowaniu przez spółki planów reorganizacji i przekształceń".

Ten pogląd podzielają też respondenci. Ponad jedna trzecia uważa, że wzmocnienie odporności ich spółek na ryzyko będzie dla nich priorytetem w ciągu kolejnych dwóch lat - to ponad dwa razy więcej respondentów niż w ciągu ostatnich dwóch lat (16%). W poszukiwaniu wzrostu o niskim stopniu ryzyka, spółki rozpatrują co prawda, szeroki wachlarz możliwych przekształceń, ale często nie rozważają w pełnym zakresie przeszkód i konieczności zapewnienia sobie właściwego wsparcia, zanim przystąpią do realizacji konkretnego modelu.
 
Spółki zainteresowane rozwojem zagranicą, podejmują większe wyzwania, gdy chodzi o transakcje transgraniczne. W 2014 r. wartość transakcji transgranicznych wyniosła ogółem 1,3 biliona USD i przekroczyła wyniki za wszystkie ostatnie lata poza rokiem 2007. Wynika to z wyraźnego wzrostu zainteresowania ze strony biznesu tworzeniem spółek osobowych i przedsięwzięć typu joint venture , przy czym obserwuje się większą ostrożność po globalnym kryzysie gospodarczym, ponieważ tego typu porozumienia i umowy o współpracy umożliwiają spółkom dzielenie ryzyka i kosztów rozwoju.
 
Badanie pokazuje również, że spółki które konsultują kwestie prawne i podatkowe na początku całego procesu reorganizacji, osiągają lepsze wyniki ekonomiczne.
 
"Chociaż bariery prawne i regulacyjne mogą być dla przekształceń biznesowych znaczącym utrudnieniem, to jednak złożoność organizacyjna została wskazana jako największa bariera dla reorganizacji modelu biznesowego" twierdzi Kirsty Wilson.  "Spółki powinny przyjąć inne podejście do zarządzania zmianą, w tym uzyskanie właściwego wsparcia prawnego i podatkowego na wstępnym etapie procesu. Z badania wynika, że prawie 40% spółek, które uzyskały wsparcie prawne i podatkowe we wczesnym etapie, wykazały wzrost przychodów wyraźnie ponad przeciętną."