W liście wysłanym do wszystkich sztabów wyborczych, Amnesty wzywa kandydatów do publicznego zagwarantowania, że prawa człowieka będą niepodważalnym fundamentem pracy przyszłego Prezydenta Polski.
Kandydaci zostali poproszeni o opisanie swoich stanowisk w następujących sprawach:
•    Kwestia ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
•    Kwestia rozwiązania sprawy tajnych więzień CIA w Polsce;
•    Polityka migracyjna Polski, zwłaszcza w kontekście szybko zmieniającej się sytuacji na wschodniej granicy Polski;
•    Brak równej ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na wszystkie przesłanki, zwłaszcza w kontekście wzrostu liczby popełnianych w Polsce przestępstw z nienawiści (patrz. Raport  Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, marzec 2014 r.);
•    Realizacja praw seksualnych i reprodukcyjnych w Polsce, w tym prawa do informacji i edukacji seksualnej;
•    Rola Polski w obliczu konfliktu rosyjsko - ukraińskiego i innych ogromnych naruszeń praw człowieka, do których dochodzi u wschodnich sąsiadów Polski.
Amnesty zapowiada, że będzie monitorowała i publikowała stanowiska kandydatów  w tych sprawach.

Czytaj także: Europejskie igrzyska w cieniu represyjnej dyktaury>>>

ID produktu: 40112327 Rok wydania: 2014
Autor: Joanna Hołda,Zbigniew Hołda,Julita Agnieszka Rybczyńska,Dorota Ostrowska
Tytuł: Prawa człowieka. Zarys wykładu>>>