W pierwszym przypadku Prokuratura Rejonowa w Radomiu złożyła wniosek o zwolnienie adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej w zakresie wskazania osoby od której otrzymał pisma w prowadzonej przez niego sprawie.
Sąd Rejonowy w Radomiu zwolnił adwokata z zachowania tajemnicy adwokackiej w celu złożenia zeznań w charakterze świadka. Pełnomocnik adwokata złożył zażalenie do Sądu Okręgowego w Radomiu.
Z podobnym problemem zetknął się adwokat z Warszawy, który jako obrońca otrzymał z Sądu Rejonowego w Warszawie zawiadomienie o rozprawie i jednocześnie został poinformowany, że w toku postępowania sądowego sąd zamierza przesłuchać obrońcę w charakterze świadka. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie poprosiła o wyjaśnienie Prezesa Sądu.
Zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie niewyobrażalna jest sytuacja w której adwokat występuje na sali jako obrońca, po czym za chwilę zeznaje jako świadek w tej samej sprawie. „Jak bowiem w takiej sytuacji ma wyglądać obrona oskarżonego, kto miałby pełnić funkcję obrońcy, skoro obrońca jest przesłuchiwany w charakterze świadka" – uzasadniano w piśmie. Rada zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie przez sędziów wizytatorów sytuacji i zajęcie stanowiska. Więcej>>>>