W zamierzeniu kierownictwa samorządu ma to być również kolejne medium elektroniczne, obok stron internetowych adwokatura.pl i nra.pl, które ma za zadanie informować  środowisko o działalności Naczelnej Rady Adwokackiej, zmianach legislacyjnych dotyczących wykonywania zawodu adwokata, interesujących konferencjach i szkoleniach oraz o wydarzeniach integracyjnych palestry.
- Zapraszamy na facebook i do „polubienia nas” - mówi Rafał Dębowski.