Było to pierwsze z cyklu szkoleń z zakresu „kompetencji miękkich” organizowane przez Komisję Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA we współpracy ze Świętokrzyską Izbą Adwokacką
Szkolenie poprowadzili prof. Ryszard Sowiński i Tomasz Sęk z firmy NAVEO, specjalizującej się w doradztwie biznesowym dla firm prawniczych.
Uczesnicy szkolenia zostali na początku wprowadzeni w sytuację na rynku usług prawniczych, podczas którego omawiane były szanse i zagrożenia stojące przez młodymi adwokatami oraz przyszłość rynku usług prawniczych. Następnie zaprezentowano podstawy planowania strategicznego, rodzaje strategii i specjalizacji oraz model biznesowy. Strategia kancelarii omawiana była pod kątem poprawnego zdefiniowania docelowego klienta, zakresu świadczonych usług, tworzenia koncepcji marki oraz budowania komunikatu marketingowego.
Jak informują organizatorzy, zajęcia obejmowały także warsztaty, podczas których podgrupy ćwiczyły budowę strategii kancelarii prawnej oraz budowę planu promocji i planu marketingowego dla wybranej specjalizacji.
Mowa była także o promocji usług prawniczych czyli określeniu adresata działań promocyjnych, funkcjach i skuteczności oraz doborze narzędzi promocji (takich jak np. publikacje, raporty, blogi, strony www, aktywność w mediach społecznościowych, konferencje i szkolenia, spotkania bezpośrednie, seminaria, networking itd.).
Uczestnicy szkolenia uczestniczyli także w zajęciach dotyczących sprzedaży usług prawniczych, zawierający logikę procesu sprzedażowego, wprowadzenie do techniki przekształcania pozyskanych kontaktów na klientów oraz poszczególne etapy sprzedaży. Omawiana była organizacja procesu sprzedażowego oraz nawyki i narzędzia pozwalające na zachowanie konsekwencji i dyscypliny w procesie sprzedażowym.