Prokuratura Apelacyjna w Warszawie skierowała właśnie akt oskarżenia do sądu rejonowego Warszawa Praga - informuje „Gazeta Wyborcza". „Staruch" miał m.in. kupić kilogram i trzy gramy amfetaminy do dalszej sprzedaży, grozi za to do 10 lat więzienia. Zarzut oparty jest tylko na zeznaniach świadka koronnego  z gangu niejakiego „Szkatuły", dla którego przy obrocie narkotykami pracowała cała grupa kiboli Legii. U „Starucha" nie znaleziono żadnych materialnych dowodów przestępstwa.
Krzysztof A. Wąsowski jest adwokatem, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa procesowego (w kancelarii kieruje zespołem postępowań administracyjnych, sądowych i arbitrażowych). Jest również ekspertem z dziedziny prawa własności intelektualnej i mediów elektronicznych oraz prawa ochrony środowiska.

Więcej>>